Zero trust

Zero trust – jest to schemat bezpieczeństwa, który opiera się na zerowym zaufaniu. Niekiedy model ten nazywa się też bezpieczeństwem bez granic. Zero trust oznacza przekonane, że każdy bez wyjątku użytkownik, urządzenie oraz adres IT stanowią zagrożenie. Wszystko do czasu, aż nie udowodni się, że jest inaczej. Oznacza to w praktyce, że nie wolno nikomu ufać, a trzeba natomiast wszystko weryfikować. Dopiero wtedy można zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. W takiej sytuacji też wiadomo, jakie urządzenia lub użytkownicy uzyskują dostęp do zasobów.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.