KPI

KPI (Key Performance Indicators) to inaczej współczynniki konwersji, który pozwala badać efektywność działania. Wszelkie zebrane dane będą służyły do pomiaru skuteczność wprowadzonych działań. Współczynniki te są również używane jako narzędzia kontroli w firmach i sprawdzają, czy założone cele są realizowane. Jednocześnie pozwalają na śledzenie postępu lub spadku wyników podczas pracy nad danym założeniem, celem. Aby KPI były efektywne, muszą być przede wszystkim mierzalne. Dzięki temu możliwe jest tworzenie zestawień danych i porównywanie ich ze sobą. Powinny się one odnosić do ustalonych wcześniej przez pracowników celów oraz być jasne i przejrzyste. Takim sposobem analiza tych danych nie będzie stanowiła żadnych problemów.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.