2L8

2L8 (ang. too late) – czyli tłumacząc na język polski – za późno. Skrótu tego używa się w sytuacji, kiedy ktoś się spóźnił, przybył za późno na umówione spotkanie. Używa się go w przypadku nieterminowego wykonania danej czynności. Na przykład, jeśli robisz projekt i jest już po terminie, to druga osoba może napisać 2L8, co znaczy, że przekraczasz ustalony deadline.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.