Co to są klasy w programowaniu projektowym?

Poznaj definicję

Klasy w programowaniu projektowym

Klasy w programowaniu projektowym to inaczej częściowe lub całkowite definicje obiektów im podlegających. Definiują one ich sposób działania i budowy. Dzięki odpowiednio opisanym wzorcom projektowym możliwe jest stworzenie funkcjonalnego, w pełni spójnego kodu, który spełnia swoją rolę. Można wyróżnić trzy rodzaje klas występujące w programowaniu projektowym. Należą do nich klasy konstrukcyjne, strukturalne oraz behawioralne. Klasy konstrukcyjne odnoszą się do samego budowania obiektów. Kontrolują one sposób ich tworzenia. Klasy strukturalne, jak sama nazwa wskazuje, zarządzają strukturą obiektów. Natomiast klasy behawioralne opisują zachowanie obiektów i sposób ich wzajemnej komunikacji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.