Testy użyteczności

Testy użyteczności strony internetowej lub aplikacji to metoda badawcza, która wchodzi w skład badań jakościowych. Testy użyteczności mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie „dlaczego”. Zatem za sprawą testów użyteczności można sobie odpowiedzieć na pytania związane z tym, dlaczego strona jest porzucana przez użytkowników oraz dlaczego nie uzyskuje odpowiedniej konwersji.

Testy użyteczności przeprowadza się na podstawie ustalonego, przygotowanego scenariusza, który obejmuje zadania, a także pytania do respondentów. Często rozbudowuje się o wywiad pogłębiony.

W jakich sytuacjach warto postawić na testy użyteczności?

  • gdy chcesz zrobić redesign strony,
  • chciałbyś zweryfikować, czy warto wprowadzać zmiany na stronie,
  • strona lub aplikacja nie przynosi zakładanych efektów,
  • chciałbyś poznać perspektywę użytkowników,
  • przed wdrożeniem planowanego rozwiązania.
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.