Backup

Backup – czyli po prostu kopia zapasowa. Proces tworzenia backupu (lub kopii zapasowej) polega na cyklicznej (na przykład w godzinach wieczornych) archiwizacji danych w postaci:

  • skrzynki e-mail (dla wszystkich skrzynek e-mail na danym serwerze),
  • wszystkich baz danych, które są utworzone na serwerze,
  • wszelkich plików na serwerze.

Archiwizację danych przeprowadza się, aby zabezpieczyć się przed nieumyślną utratą danych. Kopie zapasowe można podzielić na trzy rodzaje:

  • pełna kopia zapasowa,
  • kopia zróżnicowana,
  • kopia przyrostowa.

Każdy z tych rodzajów ma inne przeznaczenie, a także odmienne metody tworzenia oraz przywracania. Niekiedy można się także spotkać z łączeniem typów kopii, dlatego też użytkownik ma możliwość spersonalizowania własnej kopii bezpieczeństwa, która będzie dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.