Deployment

Termin deployment oznacza szereg czynności, które są niezbędne, aby można było użyć konkretnej aplikacji. Sam proces deployowania zawsze wiąże się z określonym środowiskiem – dana aplikacja ma być gotowa do użycia na przykład na serwerze. Deployment obejmuje kilka kluczowych czynności, w tym instalację oprogramowania, jego konfigurację, uruchomienie w konkretnym środowisku, testowanie w celu wykrycia ewentualnych błędów oraz wprowadzenie poprawek, jeśli okażą się to konieczne. W środowisku informatycznym deployment jest też określeniem na zainstalowanie i uruchomienie danej aplikacji w systemie klienta.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.