Ocena heurystyczna

Heurystyka jest nauką o metodach rozwiązywania problemów. Ocena heurystyczna jest zaś jednym z narzędzi analitycznych, stosowanych podczas tworzenia aplikacji mobilnych. To badanie, na podstawie którego testerzy i programiści dokonują oceny funkcjonalności oprogramowania oraz wykrywają ewentualne błędy interfejsu. Specjaliści UX i testerzy najczęściej dokonują oceny heurystycznej, bazując na 10 wytycznych, opracowanych przez Jakoba Nielsena. Tak zwane heurystyki Nielsena to pakiet gotowych podpowiedzi, w jaki sposób należy budować interfejs pod kątem spójności przekazu i oczekiwań potencjalnego odbiorcy. Dzięki ocenie heurystycznej można przeprowadzić audyty użyteczności (UX) stron i aplikacji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.