Audyt UX

Audyt UX (audyt użyteczności) – to specjalna analiza ekspercka, która stanowi kompleksową ocenę danego serwisu internetowego pod kątem zgodności z oczekiwaniami, a także preferencjami i przyzwyczajeniami użytkowników serwisu. Audyt UX pozwala zweryfikować, czy dany serwis odpowiada odbiorcom, a także ich potrzebom. Wskazuje też, co można zmienić, aby korzystanie z niego wpłynęło na wzrost z satysfakcji użytkowników. Audyt użyteczności obejmuje:

  • użyteczność formularzy,
  • położenie, a także wygląd przycisków oraz elementów klikanych na stronie,
  • stronę główną,
  • system nawigacyjny na danej witrynie,
  • sposób przekazania wszelkich informacji użytkownikom odwiedzającym stronę,
  • zrozumiałość informacji,
  • wersję mobilną.

Audyt UX przeprowadza się z użyciem różnych metod, jednak podstawę stanowią trzy narzędzia.  Podczas audytu trzeba zastosować co najmniej dwa:

  • analiza heurystyczna,
  • lista kontrolna,
  • wędrówka poznawcza.
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.