Performance test

Performance test (performance testing) to metoda testowania wydajności komputerów i oprogramowania. Jest to działanie niezbędne w celu optymalizacji pracy urządzeń, serwerów itd. Dzięki testom tego typu maleje ryzyko wystąpienia nagłych awarii i kosztownych usterek programów oraz aplikacji. W ramach performance testingu wykonywane są między innymi testy obciążeniowe, próby przepustowości i wytrzymałości różnych systemów, aplikacji, serwerów, stron www. Sam test przeprowadzany jest w kilku etapach, które obejmują: planowanie, fazę prób, korekty (optymalizacje), ponowne testy i ostateczną ocenę wydajności. Obsługą zadań w zakresie testów zajmują się Performance Testerzy.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.