Coding / programming

Coding/programming, czyli kodowanie/programowanie, to pojęcia odnoszące się do tworzenia oprogramowania. Oba terminy często są stosowane zamiennie, ale w rzeczywistości jest między nimi sporo różnic. Samo kodowanie odnosi się do tworzenia kodów i dotyczy głównie pierwszego etapu programowania. O wiele szerszym pojęciem jest programowanie, określane jako cały proces tworzenia konkretnej technologii. Nie obejmuje jedynie budowania samego kodu, ale także jego testowanie, proces implementacji oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu wyeliminowanie możliwych błędów i ulepszenie dotychczasowych systemów.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.