UX

UX (User Experience) – to nic innego jak projektowanie, które jest zorientowane na użytkowników. W praktyce oznacza to tworzenie projektów lub też usług uwzględniających potrzeby odbiorcy, jego umiejętności, obawy, przyzwyczajenia czy wrażliwość. W ten sposób powstają produkty, użyteczne, intuicyjne i przyjazne użytkownikowi.

Można zatem powiedzieć, że dyscyplina UX ma za zadanie łączyć część techniczno/użytkową z tą psychologiczną/filozoficzną. Stosuje się ją najczęściej w przypadku programów komputerowych, aplikacji mobilnych, stron internetowych, ale nie tylko. UX dotyczy zatem kilku poniższych obszarów:

  • wygląd,
  • architektura informacji,
  • funkcjonalność,
  • interakcje,
  • użyteczność,
  • treść,
  • typografia,
  • interfejs użytkownika.
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.