Marketing mix

Marketing mix lub po prostu kompozycja marketingowa oznaczająca grupę różnorodnych elementów, które są ze sobą ściśle powiązane. W ich skład najczęściej wchodzą metody działań, procesy czy też narzędzia stosowane w firmie, które wykorzystuje się, aby zwiększyć pozycję marki na rynku. Celem jest również zwiększenie świadomości klientów na temat oferowanych produktów. Za pierwszą definicję terminu marketing mix odpowiada Edmund McCarthy.

Ta podstawowa koncepcja działań marketingowych ulegała wielu przemianom, pojawiały się takie koncepcje jak 4P, 4C lub 7P. Modele te mają na celu pomóc w planowaniu i prowadzeniu działań marketingowych, wszystko w spójny sposób.

Na czym polegają poszczególne koncepcje?

  1.  4P – czyli Price – cena, Product – produkt, Place - miejsce/dystrybucja, Promotion – promocja,
  2.  4C – czyli Customer value - potrzeby klienta, Cost – koszt, jaki ponosi klient, Convenience - wygoda zakupu, Communication - komunikacja pomiędzy klientem i firmą,
  3.  7P – to model 4P rozszerzony o kolejne trzy elementy: People – ludzie, Process – proces, Physical evidence - świadectwo materialne.
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.