Paid media

Paid media są to wszystkie płatne kanały dotarcia do potencjalnych klientów. Przykładami paid media mogą być płatne reklamy Google Ads, reklamy displayowe, remarketing, reklamy w social mediach oraz w aplikacjach mobilnych. Do kategorii płatnych mediów należą też reklamy radiowe, artykuły sponsorowane prasowe, a także spoty telewizyjne. Firmy, które inwestują w płatne reklamy, mają na celu promocję contentu, produktów lub usług. W zależności od przyjętej strategii paid media docelowo mają zapewniać wzrost konwersji, rozpoznawalność marki albo bardziej efektywną sprzedaż. Największą zaletą płatnych mediów jest możliwość precyzyjnego dotarcia do wybranych grup docelowych. Reklamodawcy zyskują też dostęp do narzędzi analitycznych, umożliwiających ocenę jakości podejmowanych działań.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.