Cloud

Pojęciem cloud (chmura obliczeniowa) nazywamy model przetwarzania danych, w którym usługi obliczeniowe są dostarczane przez wewnętrznego lub zewnętrznego usługodawcę. Zazwyczaj chmura jest usługą użytkowania konkretnego oprogramowania wraz z dedykowaną mu infrastrukturą. Dzięki temu użytkownicy nie muszą nabywać płatnej licencji oraz nie muszą przeprowadzać instalacji. 

Cloud doskonale sprawdza się zarówno w mniejszych firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach, wiążąc się ze znacznymi oszczędnościami. Zakres usług świadczonych w chmurze można dostosować pod kątem potrzeb danego podmiotu. 

Środowisko cloud dzieli się na prywatne, publiczne i hybrydowe, w zależności od dostępności. Pozwala na bezpieczne przetwarzanie danych, bez ryzyka ich utraty. W wariancie publicznym użytkownicy korzystają z usług zewnętrznego, ogólnodostępnego dostawcy. Przykładem może być Google Cloud Platform lub Microsoft Azure.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.