Scrum

Scrum to bardzo popularna metoda działania (tzw. ramy postępowania), którą stosuje się w kierowaniu projektami IT. Scrum jest jednym ze sposobów zastosowania w praktyce zwinnego myślenia, rozwiązania skomplikowanych problemów oraz tworzenia nowych produktów i usług, by spełniały wymagania klientów. Celem Scrumu jest efektywne stworzenie produktu o możliwie najwyższej wartości i dostarczenie go klientowi. Scrum dostarcza produkt w małych przyrostach, więc zespół ma kontrolę nad procesem tworzenia produktu, wie, że cel jest realizowany i ma stale działającą wersję produktu. Ważne role w Scrumie pełnią też Właściciel Produktu (ma wizję produktu) oraz Scrum Master (odpowiada za organizację).

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.