Projekt interakcji

Projekt interakcji to inaczej proces stosowany w celu usprawnienia korzystania przez użytkowników i klientów z produktu lub usługi. Koncentruje się on na sposobie, w jakim działania i zachowanie użytkownika wpływa na funkcjonalność produktu. Sprawia to, że gotowy projekt ma odpowiadać na potrzeby klientów i jest skierowany w 100% do nich. Projekt interakcji jest często w skrócie nazywany IxD. Projektanci interakcji określają przebieg interakcji produktu z jego użytkownikami. Jest to możliwe poprzez analizę wymagań użytkowników, wyboru i projektowaniu funkcjonalności jak i interfejsu użytkownika. Dzięki temu stworzony produkt będzie w stanie spełniać cele użytkowników oraz stanie się atrakcyjny i użyteczny.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.