Co to jest projektowanie zorientowane na użytkownika?

Poznaj definicję

User-Centered Design

Projektowanie zorientowane na użytkownika to proces projektowania skupiony na użytkowniku i jego interakcji z komputerem. Dzięki analizie wymagań użytkownika możliwe jest stworzenie funkcjonalnego i odpowiadającego na wszystkie potrzeby produktu czy usługi, która będzie w 100% spełniać swoją funkcję. Projektowanie zorientowane na użytkownika jest często też nazywane UCD (z angielskiego User-Centered Design). Charakteryzuje się ono dodatkowo wieloetapowością w rozwiązywaniu problemów, na które składa się również przewidywanie sposobu i zakresu wykorzystywania danego produktu przez użytkownika. Aby przebiegało ono sprawnie i prawidłowo, powinno składać się z czterech etapów:

  1. Analizy kontekstu użytkownika
  2. Analizy wymagań
  3. Projektowania serwisu
  4. Ewaluacji po wprowadzeniu serwisu/produktu
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.