Sprint

Sprint, zwany też iteracją, to ograniczenie czasowe, trwające od 1 do 4 tygodni, podczas którego zespół programistów pracuje i realizuje zadania, by osiągnąć konkretnie założony cel. Pojedynczy Sprint powinien przynieść widoczny rezultat pracy, nazywamy przyrostem. Sprint rozpoczyna się od spotkania (Sprint Planning), na którym planowane są bieżące prace i ustalany jest cel Sprintu. Po zakończeniu Sprintu zespół podsumowuje swoje działania na spotkaniu zwanym retrospektywą (Sprint Retrospective). Każdy nowy Sprint rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego. Dzięki Sprintom skomplikowany projekt jest podzielony na mniejsze części, więc programiści działają sprawnie, a zadania są wykonane w terminie.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.