ASAP

ASAP – to jeden z popularniejszych skrótów, pochodzących z języka angielskiego. Jest zwrotem od słów – as soon as possible. Co w tłumaczeniu na język polski będzie oznaczało – tak szybko jak to możliwe. Akronim ten bez wątpienia daje szerokie pole możliwość interpretacji, co wśród niektórych osób może powodować niezrozumienie. Bez wątpienia jednak skrótu ASAP używa się wtedy, kiedy zależy Ci na wyrażeniu uczucia pilności i tego, że zależy Ci na czasie.
ASAP to szczególnie istotny zwrot w komunikacji biznesowej, w przypadku przygotowania różnego rodzaju projektów i ustalania, co ma priorytet. Jednak wiele jego znaczeń może też wynikać z kontekstu zdania.
Skrótowiec ten wpisano do angielskiego słownika Dictionary oraz Word Sense English Dictionary, co znaczy, że nie musi pojawiać się tylko w nieoficjalnej komunikacji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.