Backend

Backendem nazywamy wszystko to, co znajduje się na serwerze, ale nie jest widoczne dla użytkownika. Inaczej mówiąc, jest to zaplecze techniczne strony. Standardowo użytkownicy nie mają dostępu do struktury witryny stworzonej przez webmastera oraz jej panelu administracyjnego. Backend znajduje się "za" frontendem, czyli tym co widzimy. To właśnie back-end zarządza systemem konkretnej aplikacji lub strony WWW.

Bez tego jakże kluczowego elementu poprawne działanie aplikacji okazałoby się niemożliwe. To za sprawą back-endu obsługiwane są różne dane – wpisuje się je do bazy, przetwarza i odczytuje. Potem dane przekazuje się za pośrednictwem API do front-endu.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.