Shadow IT

Shadow IT w branży IT oznacza stosowanie przez pracowników firmy niesprawdzonych, nieautoryzowanych lub niezalecanych programów i aplikacji. Wskutek shadow IT wzrasta ryzyko ataków hakerskich, dezorganizacji pracy działów IT oraz całych przedsiębiorstw. Korzystanie z nieznanych programów i aplikacji może prowadzić do utraty kluczowych, firmowych danych. Sposobami uniknięcia zjawiska shadow IT są między innymi: stały monitoring urządzeń, wykorzystywanych w firmie oraz aktualizacje oprogramowania antywirusowego. Po stronie pracodawcy jest też zapewnienie personelowi kompletu narzędzi (w tym programów, systemów, aplikacji, urządzeń), niezbędnych do bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.