Język programowania

Językiem programowania nazywamy narzędzie, które służy do formułowania struktur danych i algorytmów, które ma wykonać komputer. Składają się one ze składni. Programy napisane za pomocą języka programowania można automatycznie tłumaczyć na język maszynowy. Tego typu tłumaczenia są wykonywane bezpośrednio przez procesor, co usprawnia cały proces.

W zależności od typu języki programowania posiadają różne funkcje i możliwości. Można podzielić je ze względu na:

 • wzorzec programowania:
  • języki liniowe (np. BASIC),
  • języki strukturalne (np. Pascal),
  • języki zdarzeniowe (np. Visual Basic),
  • języki obiektowe (np. Java).
 • generację języków programowania:
  • języki pierwszej generacji,
  • języki drugiej generacji,
  • języki trzeciej generacji,
  • języki czwartej generacji,
  • języki piątej generacji,
 • sposób kontroli typów,
 • poziom języka oprogramowania:
  • języki wysokiego poziomu (np. C),
  • języki niskiego poziomu (np. Assemblery),
 • sposób wykonania:
  • języki kompilowane (np. C++),
  • języki interpretowane (np. Python).
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.