Content marketing

Content marketing, to nic innego niż marketing treści. Jest jednym z rodzajów strategii marketingowej w internecie, która wykorzystywana jest w celu zwiększenia i uzyskania stałego grona klientów. Strategia ta obejmuje działania polegające na publikacji wartościowych, z punktu widzenia grupy docelowej, treści. Można zatem powiedzieć, że content marketing nie jest jednostronnym przekazem reklamowym, a inwestycją, która ma na celu doprowadzenie do budowania długotrwałych relacji z odbiorcami.

Oznacza to zatem, że content marketing polega na tworzeniu wielu treści, a potem rozpowszechnianiu ich w internecie. Treści mogą zatem przybierać formę artykułów, filmików, infografik, webinarów lub też prezentacji multimedialnych.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.