Heurystyki użyteczności

Heurystyki użyteczności to pojęcie określające zbiór praktyk, które stosuje się przy procedurze audytu użyteczności. Zostały one sformułowane przez Jakoba Nielsena i Ralfa Molicha. Obejmują dziesięć wytycznych, które w założeniu mają poprawić użyteczność danego serwisu pod kątem doświadczenia użytkownika. Wśród nich znajdziemy wskazówki dotyczące pokazywania statusu systemu, zagwarantowania użytkownikowi pełnej kontroli, zachowania spójności zewnętrznej serwisu, unikania błędów, dbania o funkcjonalność czy troski o estetyczny wygląd serwisu. Heurystyki użyteczności odnoszą się także do zapewnienia potencjalnym użytkownikom prostego dostępu do pomocy i stosowania intuicyjnych rozwiązań w przypadku ewentualnych błędów.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.