Miary użyteczności

Miary użyteczności są wykorzystywane do określenia stopnia użyteczności danego interfejsu. Wyróżnia się cztery podstawowe wyznaczniki, według których można „zmierzyć” użyteczność: zapamiętywalność, efektywność, wyuczalność oraz satysfakcję. Pomiarom podlegają konkretne czynności, z jakimi zmagają się potencjalni odbiorcy interfejsu. Przykładem może być mierzenie ilości kliknięć potrzebnych do przekierowania na konkretną podstronę lub czas, w jakim użytkownik jest w stanie na przykład złożyć zamówienie w sklepie internetowym.

Miary użyteczności są wykorzystywane podczas testów użyteczności. Uzyskane wyniki pomagają w opracowywaniu nowych rozwiązań lub w usuwaniu ewentualnych nieprawidłowości.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.