Root cause

Root cause (ang. root – korzeń, cause – przyczyna czegoś) to źródłowa przyczyna, np. awarii systemu operacyjnego. Dzięki namierzeniu źródła (pierwotnej przyczyny) danego problemu, usterki czy wypadku można zaobserwować i stworzyć wykres przyczynowo -skutkowy oraz rozpocząć konkretne, idealnie wycelowane prace naprawcze. Należy odróżnić przyczynę podstawową problemu od innych czynników, które mogły wpłynąć na niepowodzenie czy awarię. Root cause można znaleźć za pomocą odpowiednich kroków nazywanych analizą przyczyn źródłowych (ang. Root Cause Analysis – RCA). Dzięki przeprowadzonej analizie można nie tylko odkryć źródło niepowodzenia, ale też uniknąć podobnego problemu w przyszłości. 

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.