Fabric

Fabric jest pojęciem znanym również jako switched fabric lub switching fabric i oznacza topologię sieci, w której poszczególne węzły są ze sobą połączone za pomocą jednego lub kilku przełączników sieciowych. Termin ten jest związany głównie z telekomunikacją – stanowi określenie sieci o podwyższonej przepustowości.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.