ICT

Mianem ICT (Information and Communications Technology) określamy technologie informacyjne i komunikacyjne (lub technologie informacyjno-telekomunikacyjne, bądź technologie teleinformatyczne), które służą do efektywnej komunikacji, wspomagając przetwarzanie i przekazywanie informacji.

ICT zakłada pozyskiwanie informacji za pomocą nowoczesnych technologii i sprzętów informatycznych, w tym smartfonów, laptopów, tabletów czy ogólnodostępnych platform online. Przekazywane dane zwykle obejmują nie tylko tekst, ale także dźwięk i obraz. Z ICT wiąże się także węższe pojęcie – IT, które dotyczy wyłącznie technologii komputerowych oraz oprogramowania i nie odnosi się do technologii komunikacyjnych.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.