DevOps

DevOps jest pojęciem, które zostało utworzone z syntezy dwóch terminów – development i operations. W praktyce oznacza on połączenie pracy dwóch różnych pionów zespołu IT – odpowiedzialnego za rozwijanie oprogramowania oraz zespołu operacji. Wiąże się z iteracyjnym modelem pracy, przez co jest podobny do systemu Agile. W ramach DevOps zespół IT realizuje swoje zadania w krótkich sprintach, a następnie udostępnia użytkownikom przygotowane kody i na podstawie zdobytych opinii dokonuje się poprawek.

Metoda DevOps od początku była charakterystyczna przede wszystkim dla dużych firm, w których liczy się jak najszybsze osiągnięcie efektu. Obecnie jednak coraz częściej wykorzystuje się ją również w mniejszych zespołach deweloperskich.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.