Unit test

Unit test to inaczej test jednostkowy. Proces ten polega na badaniu poprawności danego oprogramowania poprzez testowanie jego pojedynczych elementów. Jednostką w tym przypadku może być dowolna część: wiersz, metoda lub klasa, jednak by otrzymać jak najbardziej dokładny wynik kodu, najlepiej poddać testom jak najmniejszy element. Programista, który wpisuje nową funkcję w kodzie pokrywa ją unit testami, żeby sprawdzić, czy ta część nie wykazuje nieprawidłowości. Unit testy nie mają zdolności zweryfikowania, czy nowo dodany element odpowiednio współdziała z pozostałymi częściami kodu. Zaletą testów jednostkowych jest możliwość natychmiastowego wychwycenia błędu i jego lokalizacji, zanim dany fragment zostanie wprowadzony do programu.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.