Baza danych

Baza danych to zbiór danych cyfrowych, które są gromadzone według ustalonego klucza. Mogą obejmować dane liczbowe lub tekstowe, ale nie tylko. Często służą do gromadzenia najróżniejszych plików, w tym audio lub graficznych.

Bazy danych są podstawowym elementem programów do zarządzania danymi. Pozwalają na przechowywanie dowolnych informacji, do których dostęp mają upoważnione osoby. Często są chronione hasłem dostępu, aby mogły z nich korzystać tylko uprawnieni użytkownicy. Do najpopularniejszych programów wykorzystywanych do przechowywania i przetwarzania baz danych można zaliczyć: Access, PostgreSQL, Oracle MySQL, Microsoft SQL Server Express czy Firebird.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.