Język kompilowany

Język kompilowany to inaczej język programowania, w którym kod jest przekształcany jako całość przez komplikator. Tworzy on w tym momencie nowy, niezależny program, który jest w stanie samodzielnie wykonywać przekazywane mu polecenia. Dzięki obecności komplikatora tłumaczenie będzie wykonane znacznie szybciej niż w przypadku języka interpretowanego. Tłumaczenie bazowego kodu i konwertowanie go na inny, gotowy do odczytu format w momencie korzystania z języka kompilowanego jest wykonywane przez komplikatory, a nie tłumacze. Kod jest najczęściej przekształcany do postaci kodu bazowego, maszynowego. Do jednych z najpopularniejszych języków kompilowanych zalicza się C++, Pascal oraz C.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.