Testowanie

Testowanie polega na mierzeniu jakości danego oprogramowania oraz pozwala zweryfikować, w jakim stanie jest aplikacja. Testom można poddawać całe oprogramowanie, ale też wybrane elementy. Dzięki temu można ulepszać produkt i zapobiegać błędom lub kryzysom. Jakie są najpopularniejsze cele testowania?

  • sprawdzenie, czy przedmiot jest odpowiedni i działa zgodnie z oczekiwaniami,
  • weryfikacja, czy spełnione zostały wszelkie od góry założone wymagania,
  • weryfikacja błędów lub awarii,
  • zapobieganie defektom.
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.