Mobile App

Mobile App – czyli aplikacja mobilna – tym określeniem nazywamy różne programy działające na urządzeniach mobilnych. Będą to zatem aplikacje dostosowane do użytkowania na smartfonach czy też tabletach. Aplikacje mobilne tworzy się przede wszystkim pod dwa systemy operacyjne – iOS i Android.

Aplikacje te można podzielić w zależności od celu, a także sposobu korzystania z nich:

- samodzielne – czyli takie, które mogą działać bez dostępu do sieci

- klienckie – stworze na potrzeby klientów, łączą się z odpowiednim serwerem,

- internetowe – inaczej strony mobilne,

- gry komputerowe.

 

Jednym z przykładów zastosowania Mobile App jest bankowość online, która ma za zadania ułatwić dostęp do konta i możliwości dokonywania szybkich i wygodnych transakcji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.