Badanie UX

Badania UX z użytkownikami mają na celu zoptymalizowanie działania strony internetowej albo też aplikacji. Badania te skupiają się one na potrzebach potencjalnych odbiorców np. serwisu internetowego czy aplikacji mobilnej. Dzięki badaniu UX z użytkownikami można zweryfikować, które elementy należy poprawić, aby maksymalnie ułatwić korzystanie z danej witryny lub aplikacji. To także popularna metoda na obiektywną ocenę tego, które rozwiązania najlepiej sprawdziły się w swojej funkcji. Badania mogą mieć formę szybkich testów użyteczności. Na ich podstawie specjaliści IT na bieżąco dokonują poprawek, a następnie sprawdzają, czy przyniosły one określony skutek.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.