Database

Database w ten sposób nazywa się bazy danych, czyli usystematyzowany zbiór, w którym znajdują się różne informacje. W systemach komputerowych dane są przechowywane w formie elektronicznej. Można je uporządkować za pomocą specjalnego programu typu DBMS (zwanego również systemem zarządzania bazą danych). Większość tego rodzaju programów zostało opracowanych pod kątem porządkowania i przetwarzania tekstowych oraz liczbowych danych. Obecnie jednak mamy do czynienia z coraz większą ilością systemów, które umożliwiają przechowywanie bardziej zróżnicowanych danych. Mogą to być na przykład elementy o nieokreślonej strukturze, pliki muzyczne lub elementy graficzne. Do grona rodzajów baz danych można zaliczyć między innymi bazy sieciowe, hierarchiczne czy relacyjne.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.