Software

Software to oprogramowanie, program komputerowy. Oprogramowaniem nazywamy całość informacji w postaci funkcjonalnych algorytmów, instrukcji, a także zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych kombinacji danych przeznaczonych dla komputera lub smartfona. Oprogramowanie ma na celu przetwarzanie określonych zadań i danych, czyli realizację wyznaczonych celów, w jasno sprecyzowanym zakresie. Niektórych programów komputerowych można używać bezpłatnie. Z kolei z programów płatnych można korzystać jedynie po zakupie licencji. Użytkownik może kopiować, aktualizować i zmieniać software, jeśli zajdzie potrzeba. Przykładowe oprogramowania to edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny czy gra komputerowa.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.