Cognitive walkthrough

Cognitive walkthrough to inaczej metoda badawcza, która jest stosowana w trakcie audytu użyteczności serwisów internetowych i aplikacji. Odpowiada na pytanie, jak łatwo jest użytkownikom wykonywać zdefiniowane wcześniej zadania, przy jednoczesnej ocenie płynności procesu. Skupia się ona przede wszystkim na nowych użytkownikach. Według tej metody nowi użytkownicy wolą uczyć się obsługi systemu poprzez czynne wykonywanie zadań, a nie np. bierne czytanie instrukcji. Cały proces cognitive walkthrough zaczyna się od analizy zadań do wykonania. Następnie następuje ich podział na poszczególne działania, które są niezbędne do realizacji określonego zadania. Projektanci i osoby uczestniczące w projekcie krok po kroku wypełniają zadania. Odpowiadają oni na określony zestaw pytań i oceniają zachowanie systemu przy pomocy określonych czynności. Dzięki temu możliwe jest polepszenie płynności procesu i ocena użyteczności danej aplikacji.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.