E-commerce

E-commerce w języku polskim występuje też jako e-handel lub handel elektroniczny. Pod tym pojęciem kryje się ogół handlu, który odbywa się w internecie. 

Najbardziej znaną formą w e-commerce są bez wątpienia sklepy internetowe. Niemniej za działania e-commerce uznaje się również aukcje internetowe, portale aukcyjne, wymiany walut, a także banki online.

Co warte odnotowania, pierwszą transakcję online dokonanie w roku 1979. Szczyt rozkwitu e-commerce przypadał na około 2000 rok. Aktualnie coraz więcej sklepów prowadzi swój biznes jedynie w sieci.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.