User Interface

User Interface (UI) można przetłumaczyć na język polski jako „interfejs użytkownika”. To całość elementów składających się na daną aplikację lub stronę internetową, które umożliwiają interakcję pomiędzy systemem a konkretnym użytkownikiem. Części te to wszystkie elementy graficzne: przyciski, animacje, kolorystyka, układ tekstu, menu, galeria. Każdy z tych składników musi być przemyślany i odpowiednio zaprojektowany, żeby UI był intuicyjny, zrozumiały i przyjemny dla każdego użytkownika danej strony, a przede wszystkim – by zachęcał do powrotu na nią. User Interface wraz z dodatkowymi działaniami (na przykład dostosowywanie formy zapłaty za zakupy lub wysyłki w sklepach internetowych) tworzy większą całość – tak zwany User Experience (UX).

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.