Atrybut

Atrybut jest częścią składni języka programowania. Atrybut wskazuje na dokładną właściwość, która została nadana konkretnemu obiektowi. Atrybuty HTML mogą przechowywać wszelkie dodatkowe informacje na temat konkretnych elementów HTML. Atrybuty definiuje się w tagu początkowym. Najczęściej atrybut ma konkretną nazwę i wartość, czyli nazwaAtrybutu=”wartośćAtrybutu”.

Jednej z popularniejszych atrybutów wykorzystywanych do grafik to:

  • alt – tekst alternatywny, który wyświetla się, gdy nie można załadować grafiki na stronie internetowej,
  • scr – służy do definicji adresu URL danej grafiki,
  • width – ustalenie szerokości obrazu,
  • height – ustalenie wysokości obrazu.
the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.