Web App

Web App – jest to rodzaj programu komputerowego, który jest dostępny i pracuje na serwerze. Za pomocą sieci komunikuje się z hostem komputera użytkownika. Wszelkie aplikacje webowe są uruchamiane z poziomu przeglądarek internetowych. Praktycznie zawsze wymagają od użytkownika połączenia z siecią, chociaż zdarzają się wyjątki i działają również w trybie offline. W odróżnieniu od aplikacji desktopowych nie trzeba ich instalować na komputerze.

Aplikacje Webowe projektuje się do wielu zastosowań. Praktycznie każdego dnia z aplikacji internetowych korzystają miliardy użytkowników, najczęściej oczywiście są to sklepy internetowe, aplikacje typu SaaS, ale nie tylko. Projektuje się je w taki sposób, aby można było uzyskać do niej dostęp z każdej przeglądarki.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.