Code review

Code review (inaczej: inspekcja kodu) to pojęcie doskonale znane programistom. Oznacza weryfikację prawidłowego działania kodu – najczęściej jako całości, ale może także obejmować tylko wybrane fragmenty. Za przeprowadzenie code review zazwyczaj odpowiada inny członek zespołu deweloperskiego, który ze swojej perspektywy sprawdza funkcjonalność i poprawne działanie stworzonego kodu. Dzięki tej swoistej inspekcji można szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości. Specjalista przeprowadzający code review może także zaproponować swoje rozwiązania, aby jak najszybciej usunąć błędy.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.