Klasy

Klasa w oprogramowaniu to inaczej pewien wzorzec, definicja obiektu. Zbiera ona wszystkie informacje o obiektach w jedną całość. Klasa sama w sobie nie wykonuje żadnych zadań, a bardziej jest informacją o obiektach się w niej znajdujących. Dzięki schematowi klas możliwe jest opisanie obiektów i ich zróżnicowanie. Opisuje ona jednocześnie funkcjonalność, właściwości i zachowania obiektów. Wszystkie te cechy są wspólne dla wszystkich obiektów klasy. Klasa jest zawsze deklarowana podczas tworzenia kodu za pomocą słówka “class”. Co ważne, daną klasę można zadeklarować tylko raz, a obiektów do niej przypisanych — wiele razy, w zależności od danego zadania czy potrzeb tworzącego kod.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.