Release

Release w IT odnosi się do pojawiających się sukcesywnie serii kolejnych zmian programu, w trakcie których odbywa się dodawanie nowych funkcji oraz usuwanie powstających w trakcie rozwoju błędów. Serie te składają się z zestawu zmian, które zostały wprowadzone w programie i pogrupowane w zbiory. Dzięki temu możliwe jest ich wspólne przetestowanie i wdrożenie, co usprawnia cały proces i pozwala zaoszczędzić czas. Zmiany te są oczywiście wcześniej dokładnie zaplanowane i wdrażane według określonego planu wydawania kolejnych wersji produktu. W takim wypadku każda z tworzonych zmian jest przypisywana do jednego z release’ów. Zmiany te więc są zależne od siebie i wdrażane według określonego schematu.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.