Brute-force attack

Brute-force attack to jedna z metod rozszyfrowujący hasła oraz klucze kryptograficzne. Hakerzy obliczają wszystkie możliwe kombinacje znaków, które mogą stworzyć hasło, a następnie testują ich prawidłowość. Proces ten powtarzają, do momentu aż trafią na właściwe rozwiązanie. Brute-force attack jest bardzo czasochłonny, im dłuższe hasło, tym więcej czasu zajmuje jego złamanie. By uchronić się od tego typu próby rozszyfrowania swojego hasła, należy stosować się do kilku reguł. Przede wszystkim – trzeba tworzyć skomplikowane hasła (z wielkimi oraz małymi literami, cyframi i znakami specjalnymi), dłuższe niż osiem znaków. W miejscach wymagających logowania warto ograniczyć konkretną liczbę nieudanych prób wpisywania hasła – w ten sposób haker nie będzie miał możliwości przetestowania wszystkich zamierzonych wariantów. Skuteczną ochroną przed atakami jest również uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.