Sniffing

Sniffing (z jęz. ang. sniff, czyli węszyć) jest formą ataku hakerskiego. Polega on głównie na przechwytywaniu danych, odbieranych i wysyłanych z danego urządzenia lub adresu za pośrednictwem sieci internetowej. Sniffer gromadzi i wykorzystuje osobiste dane atakowanych osób, przechwytuje numery kont bankowych, korespondencję i inne, poufne informacje. Ataki sniffingu mogą przybierać formę pasywną (ograniczają się wówczas jedynie do monitoringu działań) lub aktywną (żądanie okupu, ingerencja w dane itd.). Istnieje kilka metod ochrony urządzeń przed sniffingiem: zabezpieczenie karty sieciowej, regularne skanowanie urządzeń i unikanie korzystania z niezabezpieczonych sieci publicznych.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.