Build

Pojęciem build określa się kolejność aktualizacji oprogramowania, dzięki któremu potencjalny użytkownik jest w stanie rozróżnić jego konkretne wersje. Najczęściej mamy do czynienia z systemem numerowania od “1” albo na przykład według roku powstania. Build może być także określony liczbą rzeczywistą lub ciągiem liczb naturalnych. Nierzadko przy zastosowaniu ostatniego z wymienionych systemów obowiązuje oddzielenie liczb za pomocą kropek. 

Build jest odczytywany jako kod wynikowy, informując użytkownika o zastosowanych poprawkach. W przypadku większych projektów zazwyczaj mamy do czynienia z praktyką nightly-builds. Polega ona na nocnym przebudowaniu kodu przez zautomatyzowane technologie, aby sprawdzić jego spójność.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.