XML

XML (ang. Extensible Markup Language – pol. Rozszerzalny język znaczników) – jest specyfikacją zapisu danych. Została ona opracowana w roku 1998 przez WWW. Specyfikacja ta to format tekstowy, który umożliwia zapisywanie danych w takiej postaci, aby były one łatwe do odczytania przez użytkowników oraz maszyny.

Dane zapisywane w formacie XML muszą mieć pewną strukturę, aby można je było uznać za poprawne. Ponadto dokument w postaci XML składa się z  elementów, które opisuje się jako znaczniki w poniższej postaci:

<znacznik></znacznik>

Do tego w pliku może znajdować się tylko jeden element główny.

the:protocol © 2023 Grupa Pracuj S.A.